Ziekte en reintegratie

wet poortwachterZiekte en de Wet poortwachter
Als u zich langer dan een paar weken ziek meldt krijgt u te maken met de Wet Poortwachter.

Deze wet schrijft tot in detail voor hoe de werkgever en ook de werknemer zich horen te gedragen, wat wel en niet mag, en wat er door beide partijen aan inspanningen verwacht mag worden. Dit alles is erop gericht om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

De werkgever moet van zijn inspanningen verslag uitbrengen aan het UWV.

Het is belangrijk dat u aan de bel trekt als u denkt dat de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Ook is het belangrijk dat u zelf de juiste dingen doet met betrekking tot uw ziekte. Indien dit niet het geval is kan dat gevolgen hebben voor een eventuele toekomstige uitkering.

Indien u dit moeilijk vindt kunnen wij van ANK wellicht helpen.