Nieuws

Vereenvoudiging ontslagrecht

Op grond van het Sociaal Akkoord over de vereenvoudiging van het ontslagrecht heeft minister Asscher een wetsvoorstel gemaakt.

Dit voorstel ligt bij de Raad van State voor advies. Het voorstel is nog niet openbaar. Dat wordt het  pas nadat het, voorzien van het advies, naar de Tweede Kamer wordt gestuurd voor behandeling. Op de website van Rijksoverheid wordt de volgende samenvatting gegeven:

  • De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Werknemers met tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling.
  • Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger. Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk.
  • De wettelijke maximale duur van de WW wordt tussen 2016 en 2019 stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar twee jaar. In cao’s kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over aanvullingen. De WW wordt meer gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Inmiddels ligt er al een advies van de Raad voor de Rechtspraak waarin nog meer informatie over het voorstel is te vinden:

De werkgever houdt nog steeds twee routes om ontslag aan te vragen, namelijk via het UWV en via de rechter. De eerste route is nu echter uitsluitend voor een vergunning voor ontslag wegens ziekte of reorganisatie. De tweede is voor de overige gevallen.

 

Goed nieuws is dat de werknemer in beide gevallen gelegenheid krijgt tot bezwaar of hoger beroep.

Nu het wetsontwerp nog in behandeling is kan er nog veel veranderen, maar wij houden u op de hoogte!